Alle moduler nå oppgraderbare

DTK tar nok et steg. Fjernkontrollen gjør at man kan slå av og på den ekstra effekten med trådløs fjernkontroll fra innsiden av bilen - selv om motoren er igang. Om du velger å kjøpe en standardmodul uten fjernkontroll kan du når som helst i fremtiden oppdatere den til å benytte fjernkontroll - svært enkelt. Alle våre produkter har innebygd mottaker for fjernkontroll og man kan når som helst velge å kjøpe fjernkontrollen i ettertid. Man får da tilsendt fjernkontrollen og man aktiverer denne ganske enkelt ved å holde fjernkontrollen inntil modulen og holde begge knappene på fjernkontrollen nede i 10 sekunder. Genialt enkelt. Fra DTK.

For oppgraderingen betaler du kun differansen mellom standardmodul og modul med fjernkontroll.