NYHET: Tuning som ikke utløser avgiftsøkning

DTK tilbyr nå momenttuning. Det er optimalisering av innsprøytningen som kun øker dreiemomentet og ikke toppeffekten. Dette gjøres ved at momentkurven flyttes slik at man får betydelig mer krefter fra rundt 1700 o/min til rundt 3400 o/min. Det er der man trenger kraft. tuning styling Og toppeffekten er som nevnt uforandret, noe som ikke utløser krav om innrapportering og avgiftsøkning. Alle våre moduler inkluderer nå to programmer med momenttuning i tillegg til at de rene effektprogrammene også er inkludert uforandret og kan enkelt aktiveres. Nesten alle våre moduler har nå innlagt momentprogram som standard i tillegg til alle de originale effektprogrammene. Se bilde av dynograf under.

En turbodiesel gir gjerne maks dreiemoment på rundt 2500 o/min og et løft i momentkurven hele veien fra 1700 til 3400 o/min gjør at man har betydelig mer kraftreserver og vil oppleve at bilen drar langt bedre i høyere girene blir ”lengre” enn før, men altså uten å øke toppeffekten som normalt oppnås og måles rundt 4000 o/min. Dette er ideelt i forbikjøringer i høy fart, når man har lastet bil og generelt ved at man kan ligge i et høyere gir i snitt med den økte kraften. Høyere gir og lavere turtall på bilen er også det som gjør at man kan oppleve nedgang i forbruk av drivstoff ved bruk av denne modulen. Alle våre moduler inkluderer nå to programmer med momenttuning i tillegg til at de rene effektprogrammene også er inkludert uforandret. Under er et eksempel i form av en dynograf som viser hvordan momentkurven er flyttet, men toppeffekten er ikke økt.


Klikk her for større bilde


tuning