Dynograf fra momenttuning

Eksempel på dynograf fra motor med momenttuning installert. Dette øker ikke toppeffekten, men flytter momentkurven og krav om økt avgift på effekt utløses ikke. Man vil typisk oppleve en motor som er betydelig sterkere i et område fra 1700 til 3400 o/min hvor man trenger kraften og som er motorens naturlige virkeområde. Man vil gire mindre og oppleve en sterke motor i forbikjøringer og ved tung last.

tuning