Oppgradering av programmer

Vi kan oppgradere og omprogrammere en del av våre produkter. Du kan sjekke om vi kan oppgradere ditt produkt ved å se i bakkant av modulen. Skru av lokket og se om du har en liten kontakt som vist på bildet under. Finnes det en liten kontakt der kan vi omprogrammere og oppdatere din modul.