Hvordan fungerer det?

tuning styling

En tuningmodul gir betydelig økning i effekt og krefter i motoren og samtidig svak nedgang i forbruket. Kort fortalt så sørger tuningmodulen for en bedre forstøving av drivstoffet som blir sprutet inn fra dieselpumpen, noe som fører til en mer effektiv forbrenning og økt effekt og dreiemoment. Hvorfor gjør ikke produsentene dette selv...? Innledningsvis er det også interessant at de aller fleste biler har lavere effekt enn det som er oppgitt fra produsent - man har altså betalt skatter og avgifter for mer effekt enn hva man virkelig har og har derfor som regel noe å gå på i henhold til å øke effekten i motoren - les mer her.

En motor som er utstyrt med innsprøytningssystem har en elektronisk enhet kalt ECU, som er styringsenheten som gir signaler til blant annet dieselpumpen i tillegg til alle andre funksjoner i motoren. For å sikre at alle parametre er riktige i alle situasjoner er det "kart" eller ferdig program som angir bl.a. riktig innsprøytning til enhver tid gjennom hele registeret.

Dette lagrede programmet anslår omtrentlige verdier for innsprøytningen. Et annet program, også lagret i styringsenheten, sammenligner de ferdige dataene for innsprøytning med verdier fra sensorer som registrerer de faktiske data for innsprøytning og korrigerer dette mot det lagrede programmets innstillinger. Parametrene i den ferdig lagrede programmet i styringsenheten er fra produsenten stilt til et lavere nivå enn hva som er optimalt. Det er flere grunner til dette.

Blant annet så er en motor kalibrert for å tåle dårlig behandling over lengre tid uten å ta alvorlig skade av det. Motoren kan bl.a. være tilført drivstoff med dårlig kvalitet, generelt er motorer kalibrert for å tåle lav kvalitet på drivstoff over lengre tid. På den ene siden er det meget høye toleransegrenser for dårlig behandling av motoren, mens på den andre siden resulterer dette i unødvendig høyt forbruk og lavere uttak av moment/effekt enn ved optimal styring og fininnstilling av innsprøytningen. Det er blant annet dette vår modul for dieseloptimalisering endrer ved å optimalisere signalene som kommer fra styringsenheten og inn til innsprøytningen.

En motor skal kunne arbeide med et minimum av drivstofftilførsel. De internasjonale standardene bestemmer hvilke hastigheter drivstoffmålinger skal referere til, f.eks. 90 og 120 km/t. Produsenter gjør da sitt beste for å minimere ytelsen, og dermed forbruket, i de områdene. Dette resulterer dessverre i kunstige "hull" i akselerasjonsevnen. Betydelige begrensninger er også gjerne programmert i registeret under 3000 o/min for å bedre målingene på bykjøring, noe som resulterer i meget dårlig respons og akselerasjon ved slik kjøring.

Motorer, eller rettere sagt brukerne av disse, er over hele Europa rammet av forskjellige regler og regimer med hensyn til skattlegging. Motorer i Norge er karakterisert av mindre kraft enn tilsvarende i Japan og USA f.eks. Dette er motorer som er praktisk talt identiske, men forskjeller i styringssignalene bestemmer effekt og dreiemoment.

Vår tuningmodul endrer signalene fra styringsenheten til innsprøytningen med det resultat at motoren får betydelig mer kraft og samtidig nedgang i forbruket. Den henter ganske enkelt potensialet ut av motoren din med hensyn til forbruk og ytelse.


Illustrasjonsfilm - Mercedes CDI (Større film). Plassering av kontakt varierer, men prinsippet med én kontakt og vår modul med plugin er den samme for alle biler. Om installasjon

Finn din modell:
{include file="includes/tuning_quick_jump.tpl" category_id=3}

-- Bestselgerne --
Volvo XC 70/90 (video)
Mercedes CDI (video)
Volvo med D5-motorer (video)
Fiat JTD 2.3 / 2.8 (bobiler) (video)
BMW 2.0d / 2.5d /3.0d (video)
VW / Audi / Skoda TDI (video)
Opel CDTi 1.3 / 1.7 / 1.9
Toyota Avensis/RAV4/LC/Yaris (video)
Suzuki 1.9 / 2.0
Ford TDCi